Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431821
Title Onderzoek zwavelbemesting winterkoolzaad : resultaten onderzoek 2010 en 2011
Author(s) Meuffels, G.J.H.M.; Voort, M.P.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 504) - 34
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) koolzaad - bemesting - zwavelmeststoffen - gewasopbrengst - proeven op proefstations - veldproeven - akkerbouw - olieleverende planten - brandstofgewassen - biobased economy - rape - fertilizer application - sulfur fertilizers - crop yield - station tests - field tests - arable farming - oil plants - fuel crops
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / rape
Abstract De vraag is ontstaan of het noodzakelijk is om bij de teelt van koolzaad een bemesting met een zwavelhoudende meststof uit te voeren. Door de afname aan depositie geeft een bemesting met zwavel bij zwavelbehoeftige gewassen mogelijk een verhoging van opbrengst en kwaliteit. In 2010 en 2011 is op PPO onderzoekslocatie Vredepeel een onderzoek uitgevoerd, waarin verschillende trappen van zwavelbemesting zijn vergeleken met geen zwavelbemesting. Door de extreme verschillen in groeiseizoen in 2010 en 2011 is het zeer moeilijk een uitspraak te doen over het nut van zwavelbemesting bij winterkoolzaad. Deze rapportage is onderdeel van het project Energieboerderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.