Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431825
Title Rassenonderzoek Camelina sativa (deder) : resultaten onderzoek 2010 en 2011
Author(s) Meuffels, G.J.H.M.; Voort, M.P.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 506) - 40
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) brandstofgewassen - olieleverende planten - camelina sativa - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - akkerbouw - biobased economy - fuel crops - oil plants - variety trials - varieties - arable farming
Categories Variety Testing, Variety Lists / Oil Crops
Abstract In 2010 is op PPO locatie Vredepeel een rassenonderzoek uitgevoerd met vier rassen deder (zomer variëteiten). De rassen werden in vier herhalingen uitgezaaid. In het onderzoek zijn de rassen Ligena, Calena, Morgensonne en Blaine Creek onderzocht. In het project Energieboerderij wordt naast aandacht aan bestaande energiegewassen ook aandacht besteed aan alternatieve gewassen, die interessant kunnen zijn voor energieproductie en daarbij een positieve energiebalans combineren met een verminderde uitstoot aan broeikasgassen. Uit een strokenvergelijking uitgevoerd in 2009 op PPO locatie Vredepeel en studies in het buitenland blijkt, dat het gewas deder (Camelina Sativa) een interessant oliehoudend gewas is voor de productie van biobrandstoffen. De teelt van deder lijkt vooralsnog makkelijk uitvoerbaar. Zo lijkt weinig input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk en is het oogstrisico kleiner.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.