Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432055
Title Broeikasgas metingen Energieboerderij en proef Attero 2011
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Berg, W. van den; Uijthoven, W.; Verstegen, H.A.G.; Voort, M.P.J. van der
Source Lelystad : PPO AGV - 28
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) broeikasgassen - meting - berekening - vergelijkingen - distikstofmonoxide - suikerbieten - akkerbouw - brandstofgewassen - biobased economy - greenhouse gases - measurement - calculation - comparisons - nitrous oxide - sugarbeet - arable farming - fuel crops
Categories Environmental Sciences (General) / Sugarbeet
Abstract In project Energieboerderij zijn in 2011 zijn op 3 deelnemende bedrijven en op het proefveld met verschillende bemesting – compost varianten broeikaskasmissies gemeten in een suikerbietenteelt gedurende het hele seizoen. Alle meetlocaties liggen op zandgrond in Noord-Limburg. Daarnaast zijn voor deze locaties ook de directe lachgas emissies berekend. De vergelijking van de resultaten laat zien, dat er grote verschillen zitten tussen de gemeten emissies van lachgas en de berekende directe emissies op basis van de kg N in de grond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.