Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432080
Title Agent Based Modeling: Het simuleren van nalevingsgedrag
Author(s) Asselt, E.D. van; Osinga, S.A.; Asselman, M.; Sterrenburg, P.
Source Beleidsonderzoek online (2012)19. - ISSN 2213-3550 - p. 1 - 6.
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
Information Technology
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Abstract Nalevingsgedrag wordt door een aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn door het Ministerie van Justitie samengevat in de Tafel van Elf die zowel spontane nalevings- als handhavingsdimensies bevat. Elk individu gaat verschillend om met deze dimensies. Om overall iets te kunnen zeggen over het nalevingsgedrag van een doelgroep dienen de verschillende individuen of bedrijven en hun interacties beschreven te worden. Dit is mogelijk door gebruik te maken van Agent-Based Modeling (ABM). ABM is in het hier beschreven onderzoek toegepast in een case-studie naar correct gebruik van antibiotica door varkenshouders. Simulaties lieten hierbij zien dat een hoog nalevingsniveau bereikt kan worden door een hoge mate van acceptatie van de wetgeving, waarbij enige mate van inspectie nodig zal blijven. Verder bleek uit de simulaties dat het gedrag van varkenshouders beïnvloed wordt door het nalevingsgedrag van varkenshouders in de omgeving. Voor zover ons bekend is dit de eerste toepassing van ABM op het gebied van naleving en toezicht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.