Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432216
Title Verkorten worpduur redt biggen
Author(s) Ginneken, R. van; Soede, N.M.
Source Varkensbedrijf: onafhankelijk maandblad voor de Varkenshouderij 5 (2012)1. - ISSN 0777-5091 - p. 14 - 17.
Department(s) Adaptation Physiology
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) varkenshouderij - biggenproductie - worpgrootte - worpkenmerken - doodgeboorten - dierenwelzijn - varkens - dierlijke productie - pig farming - piglet production - litter size - litter traits - stillbirths - animal welfare - pigs - animal production
Categories Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract De genetica heeft ervoor gezorgd dat we in de loop van de jaren grotere tomen gefokt hebben. Dat meerdere biggen ook meer doodgeboorten met zich meebrengt lijkt een logisch gevolg, maar met een kortere worplengte kan dat wellicht beperkt worden. Ook de vitaliteit van de biggen is gebaat bij een korte worp.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.