Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432330
Title Flinke verbetering sedert 1947. Stand en perspectieven veredeling recreatiegrassen in Nederland
Author(s) Schoot, J.R. van der
Source Greenkeeper 23 (2012)5. - ISSN 1386-2499 - p. 43 - 46.
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) golfbanen - rassen (planten) - lolium perenne - poa pratensis - cultivars - plantenveredeling - rassenlijsten - golf courses - varieties - plant breeding - descriptive list of varieties
Categories Cyperales (Cyperaceae, Poaceae) / Dictionaries - Plant Breeding and Genetics / Sport
Abstract In de Grasgids en voorheen de Rassenlijst staan al meer dan 30 jaar de aanbevolen rassen van Engels raaigras en veldbeemdgras voor het gebruik op sportvelden en gazons vermeld. Over het rassenonderzoek zoals dit momenteel wordt uitgevoerd is al eerder geschreven in Greenkeeper nr. 2 2010. Op basis van de waarnemingen aan een aantal belangrijke eigenschappen in de proeven die al die jaren zijn beoordeeld, gaat dit artikel in op de vooruitgang die met veredeling is bereikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.