Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432367
Title The role of experimentation in governance: Lessons from a Building with Nature experiment
Author(s) Slobbe, E.J.J. van; Block, D. de; Lulofs, K.; Groot, A.M.E.
Source Water Governance 1 (2012). - ISSN 2211-0224 - p. 56 - 62.
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Earth System Science
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) kustbeheer - natuurtechniek - landschapsplanning - regionale planning - zandsuppletie - versterking - governance - samenwerking - ijsselmeer - friesland - projecten - coastal management - ecological engineering - landscape planning - regional planning - sand suppletion - reinforcement - cooperation - lake ijssel - projects
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract In 2009 startte de implementatie van de zogenaamde ‘zandmotorexperimenten’ aan de Friese IJsselmeerkust. In deze bijdrage beschrijven en analyseren wij de governance van deze experimenten. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding tot deze zandsuppleties voor de kust. Dan komt het proces aan de orde dat leidde tot een plan voor drie experimenten. Bij deze keuze blijken met name posities, verwachtingen en belangen van de regionale en nationale actoren een rol te spelen. Vervolgens wordt ingegaan op de realisatie van twee van deze drie experimenten. Voor de kust van de Workummerwaard verloopt de implementatie voorspoedig, bij het tweede experiment, bij Hindeloopen, ontstaan er belemmeringen. De ervaring met de governance van de experimenten aan de Friese kust geeft ons aanleiding zeven lessen onder de aandacht te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.