Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432578
Title Plantensociologie in de rechtbank
Author(s) Janssen, J.A.M.
Source Stratiotes 43 (2012). - ISSN 0928-2297 - p. 3 - 5.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) vegetatietypen - natuurbescherming - natuurbeleid - natura 2000 - vegetation types - nature conservation - nature conservation policy
Categories Plant Ecology
Abstract De huidige ongeveer 200 beschermde habitattypen van Europa zijn merendeels beschreven in plantensociologische eenheden. Een van de grote voordelen hiervan is dat de inhoud van de eenheden vastgelegd is in termen van kensoorten, volledige soortensamenstelling en vegetatiestructuur, waarbij verwezen kan worden naar talloze publicaties. Daarnaast bestaat er een onderzoeksmethode, namelijk het maken van vegetatieopnamen, die zorg kan dragen voor het ondubbelzinnig aantonen van het voorkomen van een beschermd Europees habitattypen en de daarbij aanwezige kwaliteit. De vegetatieopname als bewijslast voor de rechter. In Nederland is een vertaling gemaakt van habitattypen naar vegetatietypen. Bij toedeling voor bescherming is sprake van diverse criteria. De definities zijn zo goed mogelijk sluitend gemaakt en hebben een wettelijke status gekregen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.