Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432579
Title Plantengemeenschappen met Harlekijn (Anacamptis morio) in Nederland: verleden, heden, toekomst
Author(s) Goethem, T.W. van; Rooijen, N.M. van; Bruin, C.; Janssen, J.A.M.; Schaminee, J.H.J.
Source Stratiotes 43 (2012). - ISSN 0928-2297 - p. 7 - 21.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) orchis morio - vegetatietypen - plantengemeenschappen - vegetation types - plant communities
Categories Plant Ecology
Abstract In dit artikel wordt getracht meer duidelijkheid te verschaffen over de huidige plantensociologische positie van Anacamptis morio in Nederland. Naast een analyse van vegetatieopnamen (voornamelijk afkomstig uit de Landelijke Vegetatie Databank) zijn ook bodemanalyses uitgevoerd. De auteurs gaan in op mogelijk oorzaken voor de geconstateerde verschillen en terugloop in het voorkomen van de Harlekijn in Nederland en schetsen een beeld van de vooruitzichten voor de Harlekijn en het Rhinantho-Orchietum morionis in Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.