Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432580
Title De Zandzeekraal-associatie (Salicornietum decumbentis) in Nederland
Author(s) Janssen, J.A.M.; Haveman, R.; Kers, A.S.; Ronde, I. de
Source Stratiotes 43 (2012). - ISSN 0928-2297 - p. 26 - 33.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Abstract Het geslacht Zeekraal (Salicornia) wordt door veel floristen als ‘lastig’ beschouwd. Door deze moeilijkheid van het determineren van zeekralen heeft verschillende oorzaken. Op de eerste plaats hebben zeekralen slechts een gering aantal morfologische kenmerken waarmee de soorten in het veld kunnen worden onderscheiden, doordat ze geen bladeren en een gereduceerde bloeiwijze hebben. Een probleem in de naamgeving en determinatie van soorten is tenslotte dat gedroogd materiaal vrijwel ongeschikt is om de soorten op naam te brengen. Veel kenmerken zijn uitsluitend aan vers materiaal goed te zien. Hierdoor is bijvoorbeeld ook het (niet-bloeiende!) typemateriaal van Salicornia europaea, dat door Linnaeus is verzameld, moeilijk te beoordelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.