Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432613
Title Economische waarde van biodiversiteit en ecosystemen
Author(s) Hendriks, C.M.A.; Melman, T.C.P.; Heide, C.M. van der; Braat, L.C.
Source Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahier / Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) jrg. 31, nr. 4) - ISBN 9789073196681 - 5
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Alterra - Animal ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biodiversiteit - soortendiversiteit - genetische variatie - landschapsecologie - ecosysteemdiensten - agrobiodiversiteit - genetische bronnen - natuurlijke hulpbronnen - biodiversity - species diversity - genetic variation - landscape ecology - ecosystem services - agro-biodiversity - genetic resources - natural resources
Categories Biodiversity
Abstract Sinds het begrip ‘biodiversiteit’ in 1985 voor het eerst opdook, maakte het wereldwijd furore. Maar net als bij het begrip ‘duurzaamheid’ is er in korte tijd veel verwarring over ontstaan. De moderne opvatting over het behoud van biodiversiteit omvat meer dan alleen het behouden van zoveel mogelijk soorten op aarde. In dit cahier wordt ook uitdrukkelijk de vraag gesteld waarom biodiversiteit belangrijk is. Op enigszins prikkelende toon komen diverse argumenten aan bod die worden gebruikt om extra aandacht voor biodiversiteit te krijgen, en argumenten voor het verminderen van die aandacht. Daarbij spelen controversiële vragen, zoals: waarom de economische vooruitgang laten remmen door de aanwezigheid van planten en dieren die op het punt staan uit te sterven?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.