Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432616
Title Innovatie en duurzaamheid : effecten van het topsectorenbeleid op de kwaliteit van de groene ruimte
Author(s) Haas, W. de; Braat, L.C.; Breman, B.C.; Dessing, E.G.M.; Hermans, C.M.L.; Kramer, K.; Smit, A.; Stortelder, A.H.F.; Timmerman, J.G.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2327)
Department(s) Alterra - Governance
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Nature and society
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) economische ontwikkeling - economische sectoren - overheidsbeleid - duurzaamheid (sustainability) - economic development - economic sectors - government policy - sustainability
Categories Economic Situation in the Netherlands
Abstract Het bedrijvenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2012 innovatiecontracten afgesloten. Voor drie van de negen topsectoren, Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie is duurzaamheid zeer belangrijk en onderdeel van hun ‘licence to produce’. Bij Energie, Logistiek en Water speelt duurzaamheid ook een grote rol. Voor twee topsectoren, de High Tech en de Creatieve Industrie, is duurzaamheid vooral een toepassingsveld. In de plannen voor de topsector Life Sciences & Health en voor het later toegevoegde topgebied Hoofdkantoren, speelt duurzaamheid geen rol. In de plannen en innovatiecontracten wordt duurzaamheid vooral opgevat als resource efficiency en emissiereductie. Schaal- en locatie-effecten zijn slechts beperkt meegenomen. Voor het vaststellen van de effecten op duurzaamheid in de toekomst is het kiezen van concrete doelen en monitoring essentieel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.