Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432626
Title Kwaliteit roos bij telen volgens licht emissie regels
Author(s) Garcia Victoria, N.; Gelder, A. de; Speetjens, S.L.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1176) - 82
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Systems and Control Group
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kunstmatige verlichting - emissie - glastuinbouw - milieueffect - wetgeving - landbouwkundig onderzoek - Nederland - artificial lighting - emission - greenhouse horticulture - environmental impact - legislation - agricultural research - Netherlands
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract In het besluit Glastuinbouw van 21 februari 2002 zijn regels vastgelegd voor lichtemissie door bedrijven met assimilatie belichting. Deze regels voor lichtemissie zijn onderwerp van gesprek. In overleg van LTO Noord Glaskracht met gemeenten en door een aangenomen motie van 30 juni 2011 in de Tweede Kamer is afgesproken om in overleg en na onderzoek te komen tot hanteerbare en werkbare regels. Op verzoek van LTO-Noord Glaskracht en de Landelijke Gewas Commissie roos is met Financiering van het Productschap Tuinbouw een onderzoek uitgevoerd bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk om na te gaan wat de invloed op de kwaliteit is bij telen volgens de nu geldende lichtemissie regels en bij telen volgens nieuwe regels zoals die nu onderwerp van gesprek zijn. Het onderzoek heeft bestaan uit twee onderdelen: een experiment (teeltproef) en een modelstudie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.