Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 432700
Title Onzekere debietschattingen
Author(s) Mulder, H.M.; Schipper, P.N.M.; Jongman, E.; Heijkers, J.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 16 (2011)3. - ISSN 1382-6069 - p. 33 - 43.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Alterra - Integrated water and catchment management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) hydrodynamica - afvoer - waterstroming - schatting - hydrodynamics - discharge - water flow - estimation
Categories Hydraulic Engineering
Abstract De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de neerslag en verdamping vormen de aan- en afvoer van oppervlaktewater de belangrijkste componenten van de Nederlandse waterbalans. Die worden indirect afgeleid uit metingen bij klepstuwen, afsluiters, pompgemalen e.d. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe accuraat met zulke meetmethodes de debieten aan- en afvoeren in de praktijk kunnen worden geschat en hoe dit verbeterd kan worden. Wij concluderen dat de onzekerheden groot zijn en dat er veel te verbeteren is over het gehele traject: het uitvoeren van de metingen, het ijken van de formules van de meetopstellingen met alternatieve meetmethodes, de opslag en verwerking van de ruwe meetdata naar debieten en het kwantificeren van onzekerheden daarin.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.