Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432713
Title Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; toetsing in de praktijk
Author(s) Voogt, W.; Helm, F.P.M. van der; Balendonck, J.; Heinen, Marius; Winkel, A. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1193) - 33
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Alterra - Soil, water and land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - irrigatie - waterbeheer - emissie - emissiereductie - cultuurmethoden - tests - greenhouse horticulture - irrigation - water management - emission - emission reduction - cultural methods
Categories Water Management (General) / Horticulture
Abstract Het doel van het project was het ontwikkelen van een aantal middelen voor telers van grondgebonden teelten onder glas, waarmee zij emissiedoelstellingen kunnen halen. De leidende gedachte hierbij is dat een gesloten waterkringloop onhaalbaar is voor grondgebonden teelten onder glas. Emissiereductie zal vooral via het waterspoor behaald moeten worden en daarom is een aanpak van de input kant (irrigatie) het meest effectief. Het emissiemanagementsysteem is in de praktijk op negen glastuinbouwbedrijven verspreid over regio’s, gewassen en bodem/grondwater situaties geïnstalleerd en gedurende ruim 1,5 jaar getest. Telers is geleerd de gegevens te interpreteren en toe te passen in het dagelijkse watermanagement.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.