Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 432749
Title Ervaringsleren op de boerderij : beschrijving van de interventies bij Topaze, BJ Brabant en Juzt
Author(s) Hassink, J.
Source Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 471) - 24
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zorgboerderijen - jeugdzorg - gedragsproblemen - persoonlijke ontwikkeling - antisociaal gedrag - geestelijke gezondheid - interventie - social care farms - child welfare - behaviour problems - personal development - antisocial behaviour - mental health - intervention
Categories Social Welfare
Abstract De interventie Ervaringsleren op de boerderij is bedoeld voor jongeren met ernstige problemen in de persoonlijke ontwikkeling. Ze vertonen internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De jongeren hebben een gebrek aan inzicht in de problematiek. Op het gebied van het gezin zien we dat ouders hun grip verliezen op de jongeren. Ouders voelen zich onmachtig en de communicatie tussen ouders en jongeren is inadequaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.