Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432937
Title Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad
Author(s) Veen, E.J.; Breman, B.C.; Jansma, J.E.
Source Wageningen : Wageningen UR (Stadslandbouw ) - 43
Department(s) Rural Sociology
Team Economie en Nematoden
Alterra - Governance
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - groene gevels - cradle to cradle - innovaties - gemeenten - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - green walls - innovations - municipalities
Categories Urban Plans / Land Use Planning
Abstract Stadslandbouw en groen in de stad staan onder grote maatschappelijke belangstelling. Stadslandbouw en groen worden niet meer gezien als exclusief voor het platteland. De stad wil om verschillende redenen ook een rol krijgen. Het borrelt aan ideeën en initiatieven. Zoals vaak gebruikelijk bij een nieuwe ontwikkeling, is er nog weinig coherentie, de beweging is nog fragiel. Dit brengt overheden, lokaal en landelijk in beweging. Hoe moeten we omgaan met stadslandbouw? Waar kunnen we het verder faciliteren? Wat moeten wij regelen? Is datgene wat we al doen voldoende?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.