Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432965
Title Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR
Author(s) Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292) - 42 p.
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vrouwen - universiteiten - positie van de vrouw - gelijke behandeling van de vrouw - gelderland - carrièreontwikkeling - carrièreplanning - women - universities - woman - female equality - career development - career planning
Categories Gender and Labour
Abstract Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.