Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432970
Title Vermindering wortelproblemen Miltonia (Miltoniopsis)
Author(s) Kromwijk, J.A.M.; Noort, F.R. van; Ludeking, D.J.W.; IJdo, M.L.; Blok, C.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1202) - 74
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) miltoniopsis - wortelbehandeling - aantasting - waterverdeling - frequentie - teelt onder bescherming - orchideeën als sierplanten - root treatment - infestation - water distribution - frequency - protected cultivation - ornamental orchids
Categories Symptoms of plant pests, diseases and disorders
Abstract Bij de teelt van Miltonia (Miltoniopsis) komen veel wortelproblemen voor. Planten komen los op de pot te staan en vallen weg. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw heeft laten zien dat de sterke zuigkracht van sphagnum er voor zorgt dat de sphagnumplug opgepot in bark of Allure na een watergift veel water aan zuigt en daarna te lang nat blijft. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek bij de wortels en sterven wortels af. In een proef met de huidige opkweek- en teeltsubstraten was de kwaliteit van de wortels bij een partij planten op bark beter dan bij een partij planten op Allure en een watergift van 1 x 5 liter was beter dan een watergift van 2 x 3 liter per m2. Tijdens de koeling droogden de potten minder snel af dan tijdens de opkweek. Als de watergeeffrequentie dan onvoldoende aangepast wordt, kunnen de wortelproblemen in de koeling verergeren. Het meten van het gewicht van de potten kan een goed hulpmiddel zijn om de watergeeffrequentie op de juiste manier aan te passen en wortelproblemen te verminderen. De beste manier om wortelproblemen te voorkomen is een nieuwe combinatie van opkweek- en teeltsubstraat waarvan de eigenschappen meer in elkaars verlengde liggen. Abstract Many Miltonia (Miltoniopsis) growers suffer plant losses, as a result of root problems. Research financed by the Dutch Product Board of Horticulture has shown that when the sphagnum plug containing the young plant is potted in bark or ‘Allure’ (a new orchid substrate) the plug remains wet for too long after irrigation. This causes a lack of oxygen to the roots and roots die. In a trial with the current substrates, the quality of the roots on bark was better than on ‘allure’ and an irrigation with 1 x 5 litres was better than an irrigation with 2 x 3 litres per m2. During the generative phase, pots dried less rapidly than during the vegetative phase. If the irrigation is not adjusted, the substrate becomes wetter and root problems can increase in the generative phase. Measuring the weight of the pots can be a good tool to adjust the irrigation frequency and decrease root problems. The best solution to solve these root problems would be a new combination of propagation and growing substrate with similar properties for both media.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.