Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432971
Title Dopluis in ilex bestrijden maar bijen sparen
Author(s) Elberse, I.A.M.; Linden, A. van der
Source Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)2. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
Department(s) Nursery Stock
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) gewasbescherming - insectenplagen - coccidae - plantenplagen - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - houtachtige planten als sierplanten - ilex verticillata - apidae - bestuivers (dieren) - honingbijen - plant protection - insect pests - plant pests - pest control - control methods - ornamental woody plants - pollinators - honey bees
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Ornamental Woody Plants
Abstract Ilex verticillata wordt geteeld voor de mooie rode bessen. Te vaak gooien dopluizen roet in het eten, door de vorming van roetdauw op de besen en de ontsierende doppen op de takken. Het beste bestrijdingstijdstip valt echter samen met de bloei. Op dat moment worden veel bijen ingezet en deze moeten natuurlijk gespaard blijven. In 2011 en 2012 zochten PPO, WUR Glastuinbouw en LTO Groeiservice naar een oplossing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.