Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432976
Title Bestrijding blauwalgenoverlast : eindrapportage praktijkonderzoek
Author(s) Lürling, M.F.L.L.W.; Engels, B.; Waajen, G.; Zanten, H. van; Turlings, L.
Source Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-42) - ISBN 9789057735752 - 169
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) oppervlaktewaterkwaliteit - eutrofiëring - cyanobacteriën - fosfaat - aquatische ecologie - zwemwater - plassen - visbestand - stedelijke gebieden - noord-brabant - biologische behandeling - surface water quality - eutrophication - cyanobacteria - phosphate - aquatic ecology - swimming water - ponds - fishery resources - urban areas - biological treatment
Categories Aquatic Ecology / Water Quality
Abstract Wat zijn de aanpak en maatregelen of combinaties van maatregelen, die bijdragen aan het structureel bestrijden van overlast door blauwalgen? Dat is binnen het onderzoeksproject Kansrijke Innovatieve Maatregelen Bestrijding Blauwalgenoverlast onderzocht. Dit project heeft als belangrijkste doel om meer inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van veelbelovende maatregelen om interne nalevering te beteugelen. Hiertoe zijn een aantal structurele, kansrijke maatregelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in plassen en stedelijk water op praktijkschaal getest, zoals in zwemplas De Kuil (Prinsenbeek) met regelmatig blauwalgenoverlast, en in twee vijvers te Dongen en Eindhoven waarin verschillende compartimenten zijn aangelegd. Hierin zijn actief biologisch beheer (visstandbeheer, waterplanten uitzetten), baggeren (al dan niet met een vlokmiddel) en chemisch P-fixatie met lanthaan gemodificeerde klei (met en zonder vlokmiddel) onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.