Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 432997
Title Onderzoeksverslag 'Distributie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenplanten'
Author(s) Wolf, J.M. van der; Zouwen, P.S. van der; Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Schenk, M.F.
Source Wageningen : Wageningen UR/Plant Research International/Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 448) - 40
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) epidemiologie - zaadbesmetting - ziektedistributie - clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - tomaten - glastuinbouw - infectie - solanum lycopersicum - in zaden overlevende bacteriën - epidemiology - seed contamination - disease distribution - plant diseases - plant pathogenic bacteria - tomatoes - greenhouse horticulture - infection - seedborne bacteria
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Abstract Van 2009 tot 2011 werden kasproeven uitgevoerd om de kolonisatie van tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vanuit besmet zaad en de secundaire verspreiding van Cmm in een gewas te bestuderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.