Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433134
Title Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld
Author(s) Breman, B.C.; Fontein, R.J.; Groot, M. de; Ottow, B.; Ellen, G.J.
Source Water Governance 2 (2012)5. - ISSN 2211-0224 - p. 38 - 43.
Department(s) Alterra - Governance
CL - The Human Factor
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) peilbeheer - waterbeheer - besluitvorming - governance - perceptie - regionale planning - utrecht - water level management - water management - decision making - perception - regional planning
Categories Water Management (General)
Abstract In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Door de verschuiving naar een integrale opvatting van waterbeheer bevinden waterschappers zich steeds vaker in een centrale rol in gebiedsprocessen. Zij passen in besluitvormingsprocessen – zoals het opstellen van een watergebiedsplan – steeds vaker een interactieve benadering toe waarbij diverse stakeholders direct bij het proces worden betrokken. Dit vraagt om andere vaardigheden en roept vragen op over de communicatie met betrokkenen en over hun beleving. Gevolg is dat meer partijen betrokken zijn bij dergelijke gebiedsprocessen, waardoor het voor een waterschap, anders dan voorheen, steeds moeilijker wordt om te sturen en de gewenste doelen te halen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.