Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433245
Title Nijlbaars (2)
Author(s) Nagelkerke, Leo
Source Nijlbaars (2), NRC, 2012-06-02, J. Smedes
Department(s) WIAS
Aquaculture and Fisheries
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Abstract Nijlbaars (2). Het gevoel dat spreekt uit het stuk van Tijs Goldschmidt over het Victoriameer komt mij bekend voor. Ik heb het voorrecht gehad in een ander tropisch zoetwatermeer te werken, het Tanameer in Ethiopië eni ik heb daar een unieke groep karperachtige vissen bestudeerd. Ook die vissen komen nergens anders voor en ook daar wordt het ecosysteem bedreigd, vooral door wateronttrekking en door het bouwen van dammen voor irriga­ tie, waardoor de vissen moeilijker naar hun paaigronden kunnen trekken. Ik ben dan ook bang dat een aantal soorten zullen uitster­ven en heb het daar als bioloog en mens erg moeilijk mee. Maar dan, wat is de volgende stap? Die nijlbaarzen gaan het Victoriameer niet meer uit, net zo min als die grote waterbouwkundige werken in Ethiopië gestopt zullen worden om een vissoort meer of minder. We zullen het moeten doen met de situatie zoals hij is en daar het beste van maken. Dat houdt mij als bioloog op de been. Als die dammen er toch moeten komen, kunnen we ze dan op zijn minst zo bouwen, dat een aantal vissen de paaigronden bereiken, zodat een aantal soorten een kans van overleven hebben? Lapmiddelen? Jazeker, maar er is geen beter alternatief. Laten we onszelf geen rad voor ogen draaien: alle menselijke activiteiten zullen het ecosysteem veranderen, zelfs als ze 'duurzaam' zijn. De vraag is dan ook niet óf we onze natuurlijke omgeving veranderen, maar welke veranderingen we nog acceptabel vinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.