Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 433269
Title Werken aan meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit : de oogst van vier jaar Echt Overijssel!
Author(s) Holster, H.C.; Teenstra, E.D.; Joldersma, R.; Kloen, H.; Klein Holkenburg, L.; Lokhorst, K.; Plagge, M.; Plomp, M.; Prins, U.; Timmerman, M.
Source Kampen : 227Search - 26
Department(s) LR - Innovation Processes
Livestock Research
LR - Environment
Publication type Book aimed at a general audience (editor)
Publication year 2013
Keyword(s) regionale ontwikkeling - agrobiodiversiteit - marktverkenningen - melkveehouderij - landschapsbeheer - samenwerking - overijssel - varkenshouderij - biologische landbouw - regional development - agro-biodiversity - market surveys - dairy farming - landscape management - cooperation - pig farming - organic farming
Categories Farm Management / Nature Management (General)
Abstract "Werken aan" heeft in Echt Overijssel! vele betekenissen. Livestock Research, CLM, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut hebben gewerkt aan de ontwikkeling van duurzaamheid via de drie thema’s: (agro)biodiversiteit, regionale landbouw en markt. De werkvorm was er een met agrarische ondernemers, met kennisinstellingen, met terreinbeheerders, en vele andere partners in het keten- en kennisnetwerk. Kosten en opbrengsten voor biologische bedrijfsvoering zijn berekend voor verschillende bedrijfsvormen. Gebruikmakend van diverse teelten, die alternatief veevoer leveren. Vanuit teelt en beheerperspectief is het zoeken naar de balans tussen gewasopbrengst (productwaarde) en biodiversiteit (natuurwaarde).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.