Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433275
Title Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten
Author(s) Benninga, J.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota / onderzoeksveld Internationaal Beleid 12-123) - 41
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - etiketteren van voedingsmiddelen - consumenteninformatie - landbouwproducten - voedselproducten - oorsprong - kwaliteitszorg - kostenanalyse - etiketteren - beleid - consumentenvoorkeuren - europese unie - cap - nutrition labeling - consumer information - agricultural products - food products - origin - quality management - cost analysis - labelling - policy - consumer preferences - european union
Categories Consumer Behaviour / Food Packaging
Abstract De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld. Binnen het Europees Parlement wordt gedacht over uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering naar andere productgroepen. Aanleiding voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om onderzoek te laten doen naar de waarde van de land-van-herkomstaanduiding op het etiket van voedselproducten vanuit consumentenperspectief. Daarbij is ook gekeken naar de rol die herkomstetikettering bij de aanschaf van een voedselproduct speelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.