Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433289
Title Herkomstetikettering : Kostenverkenning voor producenten en consumenten
Author(s) Terluin, I.J.; Benninga, J.; Berkhout, P.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.
Source The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI rapport : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - ISBN 9789086156115 - 46
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - etiketteren van voedingsmiddelen - consumenteninformatie - landbouwproducten - voedselproducten - oorsprong - kwaliteitszorg - kostenanalyse - etiketteren - beleid - consumentenvoorkeuren - europese unie - cap - nutrition labeling - consumer information - agricultural products - food products - origin - quality management - cost analysis - labelling - policy - consumer preferences - european union
Categories Agricultural Policy / Consumer Studies (General)
Abstract Met het vermelden van de herkomst op een levensmiddel kunnen producenten informatie geven aan consumenten over de plaats waar het voedsel vandaan komt. Herkomstetikettering staat vanuit twee verschillende beleidsterreinen ter discussie. De ene discussie vindt plaats in het kader van het EU-kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten; de andere in het kader van het EU-consumentenbeleid. In de ene discussie wordt herkomstetikettering als handelsnorm gezien; in de andere als onderdeel van voedselinformatie waardoor consumenten doordachte keuzes tussen levensmiddelen kunnen maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.