Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433401
Title Polarisatie in het natuurdebat
Author(s) Buijs, A.E.
Source Landwerk 2012 (2012)5. - ISSN 1567-1844 - p. 10 - 13.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Alterra - Governance
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeheer - natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - beleidsevaluatie - nature management - nature conservation policy - public support - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuurbescherming in Nederland beleeft een roerige tijd. Nog maar een paar jaar geleden dachten de meeste natuurbeheerders op brede steun vanuit de samenleving en beleid te kunnen rekenen. Hoewel al langer barstjes in die schijnbare consensus zichtbaar waren, is de discussie mede door het aantreden van staatssecretaris Bleker geëxplodeerd. Natuurbescherming wordt plotseling als een elitaire bezigheid neergezet en natuurorganisaties worden technocratische bastions genoemd. Hoe kon dat zo snel omslaan?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.