Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433451
Title Evaluatie nationale strategie voor duurzame programma’s in de groente- en fruitsector 2009-2011
Author(s) Stokkers, R.; Jukema, G.D.; Meer, R.W. van der; Smit, P.X.; Venema, G.S.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 12-112) - 100
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) overheidsbeleid - subsidies - evaluatie - groenten - fruit - marketing van voedingsmiddelen - government policy - evaluation - vegetables - food marketing
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract In deze tussentijdse evaluatie van de 'Nationale Strategie voor de operationele programma's van telersverenigingen in Nederland periode 2009-2013' wordt nagegaan in hoeverre en hoe efficiënt en doeltreffend vooruitgang is geboekt met het nastreven van de voor de operationele programma's vastgestelde strategische doelen. De resultaten van deze evaluatie dienen om de kwaliteit van toekomstige nationale strategieën te verbeteren en - met name - vast te stellen of de voor steun in aanmerking komende doelen, streefcijfers of maatregelen misschien niet geheel correct zijn gedefinieerd, dan wel of behoefte bestaat aan nieuwe instrumenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.