Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433491
Title Mind the gap! Het verschil in tijdschaal tussen extreme regenbuien en landschapsevolutie
Author(s) Baartman, J.E.M.
Source Bodem 22 (2012)5. - ISSN 0925-1650 - p. 27 - 29.
Department(s) Land Degradation and Development
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) erosie - watererosie - geomorfologie - hellingen - modellen - erosion - water erosion - geomorphology - slopes - models
Categories Land degradation & Land conservation
Abstract Erosie en depositie worden in hoge mate bepaald door enkele (heftige) regenbuien, zeker in Mediterrane semi-aride gebieden zoals Spanje. In landschapsevolutie spelen dezelfde processen een belangrijke rol, maar kijken we naar de effecten van die processen over duizenden jaren, bijvoorbeeld de vorming van rivier terrassen. Er zit een groot gat in tijdschaal tussen de regenbuien enerzijds (uren-dagen) en landschapsevolutie anderzijds. Hebben enkele (heftige) regenbuien nog invloed op landschapsevolutie en zo ja, op welke manier? Of is het cumulatieve effect van het grotere aantal kleinere buien uiteindelijk meer bepalend voor hoe het landschap zich ontwikkeld? De afgelopen 5 jaar heb ik me tijdens promotie-onderzoek bezig gehouden met dit thema. Het resultaat, mijn proefschrift, heb ik afgelopen 9 mei succesvol verdedigd aan de Wageningen Universiteit. Een overzicht van mijn onderzoek en de belangrijkste resultaten: 5 jaar in 3 pagina's!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.