Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433500
Title Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken, Een essay over de nieuwe rol van het ministerie van Economische Zaken in de energieke netwerksamenleving
Author(s) Salverda, I.E.; Pleijte, M.; Papma, A.
Source Wageningen : Alterra - 59
Department(s) Alterra - Governance
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) overheidsbeleid - natuurbeleid - governance - ecologische hoofdstructuur - netwerkanalyse - natuur- en milieueducatie - government policy - nature conservation policy - ecological network - network analysis - nature and environmental education
Categories Nature Management (General)
Abstract Wat betekent het voor een overheid als mensen steeds meer een actieve positie innemen en zelf hun doelen en bijbehorende acties vaststellen, als er horizontale netwerken ontstaan, zonder eenduidig aanspreekpunt of formele representativiteit? Op welke manier kan de overheid in deze context nog sturen? Er is behoefte aan een overheid die meer tussen de mensen komt, die aansluiting zoekt bij de nieuwe dynamiek van de netwerksamenleving, een overheid die bindend vermogen ontwikkelt. Het natuurbeleid (onder meer soortenbeleid en het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur) wordt van oudsher echter vooral gekenmerkt door een hiërarchische wijze van sturing met een grote nadruk op regelgeving. Daarom heeft de directie Natuur & Biodiversiteit aan Alterra Wageningen UR gevraagd om op basis van zowel leerervaringen van eerdere trajecten in het groene domein, als de recente literatuur met betrekking tot de verhouding overheid en netwerksamenleving, een bijdrage te leveren aan de discussie, met als uitgangspunt een aantal simpele vragen: ‘Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor de positie en rol van EZ binnen het groene domein? Hoe kan EZ zich effectief bewegen in de netwerksamenleving?’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.