Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433508
Title 'Door lozingenbesluit mogen we minder tot niets lozen' (interview met Bram van der Maas)
Author(s) Arkesteijn, M.; Maas, A.A. van der
Source Onder Glas 10 (2013)1. - p. 6 - 7.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - plantmateriaal - waterkwaliteit - irrigatie - waterzuivering - emissie - pesticiden - micro-organismen - scheidingstechnologie - groenten - greenhouse horticulture - planting stock - water quality - irrigation - water treatment - emission - pesticides - microorganisms - separation technology - vegetables
Categories Water Quality / Plant Propagation
Abstract De waterkwaliteitseisen voor gietwater in de opkweek zijn hoog. De planten vormen immers de basis voor de vervolgteelten. Opkweekbedrijven moeten bovendien aan de emissiedoelstellingen van de kaderrichtlijn water in 2027 voldoen: een nulemissie van nitraat en fosfaat. Daarom is een goede zuiveringstechniek voor zowel micro-organismen als gewasbeschermingsmiddelen nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.