Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433518
Title 'We krijgen bij tomaat eindelijk grip op Het Nieuwe Telen' (interview met Arie de Gelder)
Author(s) Bouwman-van Velden, P.; Gelder, A. de
Source Onder Glas 10 (2013)1. - p. 34 - 35.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - tomaten - teeltsystemen - kooldioxide - reductie - botrytis - schimmelziekten - proeven - plantenontwikkeling - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - cropping systems - carbon dioxide - reduction - fungal diseases - trials - plant development - vegetables
Categories Vegetables / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Wie had van tevoren gedacht dat minder CO2 gebruik een positief effect zou hebben op botrytisaantasting in tomaat? Of dat halvering van het gehalte weinig effect heeft op de totale productie? Het eerste jaar onderzoek naar reductie van koolzuurgas leverde die vermoedens op. Het tweede teeltjaar bevestigt die trend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.