Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433536
Title Definitie van kennisleemtes voor zandwinning op de Noordzee in het kader van de ideeenvorming voor Building with Nature
Author(s) Rozemeijer, M.J.C.
Source IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C078/12) - 28
Department(s) IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kustbeheer - geologische sedimentatie - zandsuppletie - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - kustgebieden - coastal management - geological sedimentation - sand suppletion - aquatic ecology - adverse effects - coastal areas
Categories Nature Management (General) / Hydraulic Engineering
Abstract Als eerste wordt een methodologie ontwikkeld om tot een visie te komen omtrent kennisleemtes zandwinning. Hierbij is eerst gekeken naar de potentiele effecten van zandwinning vanuit een ecologische waardering. Vervolgens worden die effecten gewogen in een juridisch en beleidsmatig kader. Hierbij worden ook de toekomstige ontwikkelingen meegenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.