Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433633
Title Drift bij hoge rijsnelheid : modelberekeningen naar effect van rijsnelheid, doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de spuitboom
Author(s) Zande, J.C. van de; Groot, T.T.; Holterman, H.J.
Source Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 482) - 50
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
PPO/PRI Agrosysteemkunde
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) voorwaartse snelheid - drift - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - spuitstukken - spuitbomen - spuitapparatuur - oppervlaktewater - emissie - pesticiden - meting - forward speed - simulated spray drift - nozzles - spray booms - spraying equipment - surface water - emission - pesticides - measurement
Categories Mechanization / Chemical Control
Abstract In het kader van het KRW-project 'Samen werken aan een schone Maas' zijn metingen uitgevoerd aan verschillende doptypen uit de driftreductieklassen 50,75,90 en 95. Aan de hand van druppelgroottemetingen van de doptypen bij de aangegeven spuitdruk wordt met het driftmodel IDEFICS bepaald tot welke driftreductieklasse deze dopdrukcombinatie behoren bij verschillende rijsnelheden. Doel van het project 'Samen werken aan een schone Maas' is het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.