Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 433641
Title Sturen op innovatie in de levensmiddelenindustrie – wat levert het op? Meten en evalueren in een internationale context
Author(s) Galen, M.A. van; Logatcheva, K.; Bakker, T.; Oosterkamp, E.B.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 12
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) voedselindustrie - innovaties - concurrerend vermogen - nieuwe producten - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - internationale vergelijkingen - nederland - landen van de europese unie - vs - food industry - innovations - competitive ability - new products - medium sized businesses - small businesses - international comparisons - netherlands - european union countries - usa
Categories Food Industry
Abstract Nederland exporteert relatief veel levensmiddelen en de bedrijfstak is belangrijk voor de Nederlandse economie in termen van toegevoegde waarde en omzet. De Nederlandse levensmiddelenindustrie (voedingsmiddelen en dranken) bestaat voor 98% uit MKB bedrijven. MKB bedrijven zijn goed voor ongeveer 45% van de omzet in de voedingsmiddelenbranche en 24% in de drankenindustrie. Een groot deel van de MKB bedrijven exporteert niet. De cijfers hierover verschillen een beetje per bron; maar op basis van CBS cijfers schatten we dat in 2011 circa 75% van de MKB bedrijven niet exporteerde. In de periode 2006-2008 heeft minder dan de helft van de bedrijven op de één of andere manier geïnnoveerd. De omzet die Nederlandse levensmiddelenbedrijven gemiddeld in 2006-2008 uit nieuwe producten haalden was minder dan 10% van de totale omzet. Ter vergelijking, in Duitsland was dat bijna 18%. De Duitse levensmiddelenindustrie wordt overigens niet als erg innovatief gezien. Nederlandse bedrijven doen het wel redelijk goed als het gaat om het percentage bedrijven met geheel nieuwe producten (‘novel product innovators’), maar ook daar moet Nederland bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland voor zich dulden. Het LEI heeft in opdracht van het ministerie van EL&I de Nederlandse levensmiddelenindustrie op het gebied van innovatie vergeleken met een achttal andere landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, het VK en de VS. Er is gekeken naar een groot aantal indicatoren van innovatie; zowel input, output, als contextvariabelen. Daarnaast is gekeken naar de rol van het MKB voor innovatie en de belemmeringen die juist kleine en middelgrote bedrijven ondervinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.