Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433668
Title Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee: samenvatting onderzoek 2009 - 2012
Author(s) Bos, O.G.; Bemmelen, R.S.A. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C154/12) - 32
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) waterbeleid - natuurbeleid - natura 2000 - habitats - mariene gebieden - noordzee - water policy - nature conservation policy - marine areas - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract In de Beleidsnota Noordzee / Nationaal Waterplan uit 2009 is aangegeven dat er onderzoek zou worden uitgevoerd om te bepalen of er naast de bestaande Natura 2000-gebieden nog andere ecologisch waardevolle gebieden in aanmerking komen voor specifieke bescherming, en zo ja, welke. In diezelfde nota staat dat hierover uiterlijk 2012 zou worden besloten in het kader van de besluitvorming over de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (EU 1992, 2009) en/of de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (EU 2008).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.