Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433676
Title Zandwining en suppleties in de Zuidwestelijke Delta: ecologische vragen vanuit sedimentbeheer in relatie tot beheerdoelen van Rijkswaterstaat
Author(s) Tangelder, M.; Rozemeijer, M.J.C.; Wijsman, J.W.M.; Baptist, M.J.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C160/12) - 45
Department(s) IMARES Delta
IMARES Vis
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kustbeheer - geologische sedimentatie - zandsuppletie - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - kustgebieden - coastal management - geological sedimentation - sand suppletion - aquatic ecology - adverse effects - coastal areas
Categories Nature Management (General) / Hydraulic Engineering
Abstract Dankzij de uitvoering van verschillende onderzoekstrajecten in de Hollandse kust, Zuidwestelijke Delta en Wadden is in de afgelopen jaren meer inzicht ontstaan in de ecologische gevolgen van zowel het suppleren van zand in de kustzone als het winnen van zand van de zeebodem. Onderzoek naar sedimentverplaatsingen heeft met name geleid tot meer inzicht in lokale ecologische effecten. Over effecten op het systeem is minder bekend en dit verdient de aandacht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.