Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 433753
Title Met zorg ondernemen: Bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg
Author(s) Mogendorff, K.
Source Utrecht : Vilans - 51
Department(s) Methodical Ethics and Technology Assessment
Communication Science
WASS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) zorgboerderijen - sociale zorg - langdurige zorg - gezondheidszorg - samenwerking - ondernemerschap - social care farms - social care - long term care - health care - cooperation - entrepreneurship
Categories Social Care
Abstract Het project Samenwerking tussen langdurige zorg en leidinggevenden (in het bedrijfsleven) wil relevante partijen inspireren en stimuleren om meer met elkaar te gaan samenwerken om zo doelstellingen als het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met een langdurige zorgbehoefte te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.