Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433757
Title Duurzaam doen! Leren in vitale coalities; Monitoring en evaluatie van de programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie
Author(s) Remmerswaal, A.H.; Willems, M.P.J.; Vader, J.; Wals, A.E.J.; Schouten, A.D.; Weterings, R.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2012-062) - ISBN 9789086156047 - 140
Department(s) Education and Competence Studies
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuur- en milieueducatie - duurzaamheid (sustainability) - vakbekwaamheid - onderwijsprogramma's - duurzame ontwikkeling - leren - evaluatie - nature and environmental education - sustainability - professional competence - education programmes - sustainable development - learning - evaluation
Categories Educational Research
Abstract Monitoring en evaluatie van de programma's "leren voor duurzame ontwikkeling" en "natuur- en milieueducatie". Binnen het programma NME heeft het instrument 'arrangementenmodel' een centrale plaats ingenomen. Binnen de arrangementen zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen NME-organisaties en blijvende contacten met nieuwe partners ontstaan, en wordt er meer aangesloten bij de bestuurlijke agenda van gemeenten. Vraagarticulatie en verankering van deze nieuwe manier van werken blijven aandachtspunten voor de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.