Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 433778
Title Rassen trostomaat vergeleken : grote verschillen tussen de diverse rassen
Author(s) Cornelissen, K.; Hogendonk, L.; Steenbergen, P.
Source Ekoland 23 (2003)11. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - prestatie-onderzoek - kwaliteit - gewaskwaliteit - gebruikswaarde - karakteristieken - agronomische kenmerken - opbrengsten - gewasopbrengst - weerstand - ziekteresistentie - glastuinbouw - glasgroenten - tomatoes - organic farming - variety trials - varieties - performance testing - quality - crop quality - use value - characteristics - agronomic characteristics - yields - crop yield - resistance - disease resistance - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Categories Variety Testing, Variety Lists / Tomatoes / Organic Farming
Abstract Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishouten (België) en PPO Glastuinbouw (Naaldwijk) onderzochten een groot aantallen trostomatenrassen op hun geschiktheid voor de biologische teelt. In tabellen de beoordelingscijfers voor vruchtkwaliteit, resistentie tegen diverse plagen en ziekten, en productie. Verder uitgebreide omschrijvingen per ras. Bij rassen waarvan nog geen biologisch zaad voorhanden is hebben de deelnemende veredelingsbedrijven de intentie uitgesproken dit te produceren indien noodzakelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.