Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433985
Title Vierjarig Phytophthora-onderzoek afgerond : wordt Phytophthora een beheersbare factor in de biologische aardappelteelt? : deel 2: resistente rassen
Author(s) Colon, L.T.; Visker, M.H.P.W.; Budding, D.J.; Keizer, P.; Thissen, J.
Source Ekoland 23 (2003)11. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
Department(s) PRI Biodiversity and Breeding
Animal Breeding and Genetics
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) phytophthora infestans - solanum tuberosum - aardappelen - biologische landbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - schimmelbestrijding - rassen (planten) - cultivars - gewasbescherming - resistentie van variëteiten - weerstand - gevoeligheid van variëteiten - rasreacties - vatbaarheid - ziekteresistentie - plantenvoeding - stikstof - endofyten - bacteriën - rassenproeven - relatie tussen groei en oogst - opbrengsten - gewasopbrengst - groeiperiode - potatoes - organic farming - plant pathogenic fungi - plant disease control - fungus control - varieties - plant protection - varietal resistance - resistance - varietal susceptibility - varietal reactions - susceptibility - disease resistance - plant nutrition - nitrogen - endophytes - bacteria - variety trials - growth yield relationship - yields - crop yield - growth period
Categories Cultural Control / Organic Farming / Potatoes
Abstract Tweede artikel van een serie van drie over een vierjarig onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Plant Research International naar Phytophthora infestans. In veldproeven werden een groot aantal Phytophthora-resistente rassen geteeld onder sterke infectiedruk en beoordeeld op opbrengst en kwaliteit, en de relatie tussen groeiduur en opbrengst. Ook werd gekeken naar de mogelijkheden om de resistentie te versterken door sturing van het stikstofaanbod en door toepassing van endofytische bacterieën die de schimmel kunnen remmen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.