Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433986
Title Onkruidbestrijding op OBS : door optimalisatie onkruidbestrijding is nog veel winst te behalen
Author(s) Dekking, A.J.G.
Source Ekoland 23 (2003)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - alternatieve landbouw - onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - wieden - mechanische methoden - arbeid (werk) - agrarische bedrijfsvoering - bestrijdingsmethoden - mechanisatie - grondbewerking - proefbedrijven - bedrijfssystemenonderzoek - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tarwe - uien - penen - biologisch-dynamische landbouw - mechanische bestrijding - handarbeid - arbeid in de landbouw - proefboerderijen - organic farming - alternative farming - weed control - manual weed control - weeding - mechanical methods - labour - farm management - control methods - mechanization - tillage - pilot farms - farming systems research - cultural control - wheat - onions - carrots - biodynamic farming - mechanical control - manual work - farm labour - experimental farms
Categories Biodynamic Farming / Weed Control
Abstract Overzicht van de ontwikkeling van de onkruidbestrijding op het biologisch-dynamische bedrijf van PPO-locatie OBS te Nagele, met in tabellen het bouwplan en de werktuigen voor onkruidbestrijding die ingezet worden in de verschillende gewassen, en in figuren de ontwikkeling van het aantal uren handwieden en het aantal (mechanische) bewerkingen in de periode 1992-2002, zowel op bedrijfsniveau als op gewasniveau (zomertarwe, zaaiuien, winterpeen). Aanscherping van de bestrijdingsstrategie, aanpassing van het bouwplan en uitbreiding van de mechanisatie en het aantal bewerkingen hebben de benodigde inzet van handwerk meer dan gehalveerd; op termijn komt de streefwaarde van 20 uur handwieden per ha binnen bereik
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.