Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434005
Title Onkruidbestrijding in de praktijk : een rondvraag naar toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken
Author(s) Vermeulen, B.; Schans, D.A. van der
Source Ekoland 23 (2003)4. - ISSN 0926-9142 - p. 19 - 19.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) onkruidbestrijding - gewasbescherming - biologische landbouw - grondbewerking - bestrijdingsmethoden - mechanische methoden - veldgewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - suikerbieten - aardappelen - wintertarwe - preien - uien - asparagus - allium porrum - akkerbouw - mechanische bestrijding - vollegrondsteelt - weed control - plant protection - organic farming - tillage - control methods - mechanical methods - field crops - cultural control - sugarbeet - potatoes - winter wheat - leeks - onions - arable farming - mechanical control - outdoor cropping
Categories Weed Control / Organic Farming
Abstract Beoordeling van de effectiviteit van een aantal strategieën voor mechanische onkruidbestrijding van biologische telers, in suikerbieten, aardappelen, asperges, prei, plantsjalotten, zaaiuien en wintertarwe op diverse grondsoorten. Door een goede strategie in de opeenvolging van bewerkingen vanaf de zaaibedbereiding kan het onkruid in bepaalde gewassen goed beheerst worden. Veel hangt af van de timing van de bestrijding en de weersomstandigheden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.