Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434009
Title Onkruid vraagt aandacht : juiste strategie kan arbeidsbehoefte aanzienlijk verminderen
Author(s) Wijnands, F.G.; Leeuwen, W. van
Source Ekoland 23 (2003)3. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) onkruidbestrijding - onkruiden - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - wieden - handmatige onkruidbestrijding - arbeid (werk) - werkorganisatie - handarbeid - arbeid in de landbouw - weed control - weeds - organic farming - farm management - weeding - manual weed control - labour - organization of work - manual work - farm labour
Categories Weed Control / Organic Farming / Farm Management
Abstract Ervaringen met onkruidbestrijding en het benodigde aantal uren handwieden op BIOM-bedrijven (het innovatie-praktijkproject voor de biologische landbouw). Om tot een goed onkruidbeheer te komen is naast een goede mechanisatie en een perfecte arbeidsvoorziening en -organisatie ook een strategische kijk op het probleem nodig (vruchtwisselingskeuze, perceelsbeheer, keuze van bestrijdingsmomenten en methoden). Er worden hoge eisen gesteld aan bedrijfsorganisatie en ondernemerschap
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.