Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434012
Title Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij
Author(s) Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, J.P.H. van
Source Ekoland 23 (2003)2. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - bedrijfssystemenonderzoek - biologische landbouw - economische analyse - kosten-batenanalyse - rendement - rentabiliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteitsdrempel - agrarische bedrijfsvoering - arboriculture - ornamental woody plants - farming systems research - organic farming - economic analysis - cost benefit analysis - returns - profitability - farm results - break-even point - farm management
Categories Organic Farming / Farm Management / Ornamental Woody Plants
Abstract Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen de kostprijs per stuk, de opbrengst per € 100 kosten, het netto bedrijfsresultaat voor een bedrijf van gemiddelde grootte, en de opbrengsten en het breakeven-point bij verschillende percentages onverkocht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.