Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434049
Title De Digitale Keten Natuur : advies aan EZ en IPO over de informatievoorziening voor het natuurbeleid
Author(s) Schmidt, A.M.; Vullings, L.A.E.; Pol, P. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2386) - 46
Department(s) Alterra - Spatial knowledge systems
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeleid - informatieverspreiding - natura 2000 - decentralisatie - modellen - habitatrichtlijn - ecologische hoofdstructuur - nature conservation policy - diffusion of information - decentralization - models - habitats directive - ecological network
Categories Nature Conservation Policy / Nature Conservation
Abstract Er is behoefte aan een eenduidige en uniforme informatievoorziening voor besluitvorming over het natuurbeleid op verschillende bestuurlijke niveaus. Op basis van procesmodellen is de huidige informatievoorziening voor de Europese Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn (VHR) in relatie tot de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) in beeld gebracht. Op basis hiervan worden EZ en de provincies (via IPO) geadviseerd over de informatievoorziening voor het natuurbeleid, zodat beide partijen mede op basis van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur tot goede afspraken kunnen komen op zowel strategisch niveau (lange termijn) als op operationeel niveau (korte termijn).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.