Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434179
Title Onderzoek naar de effecten van de aanleg van een 20 m-paalanker voor Mosselzaad Invang Installaties (MZI's) op zeezoogdieren
Author(s) Haan, D. de; Burggraaf, D.
Source IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C140.11) - 80
Department(s) IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zeehonden - phocoenidae - geluiden - geluid - akoestische emissie - seals - sounds - noise - acoustic emissions
Categories Mammalia
Abstract Mosselzaad Invanginstallaties (MZI’s) in de Waddenzee en Oosterschelde worden opgehangen aan 20 m-paalankers, die met een trilhamer in de zeebodem worden gedreven. In het kader van het beheersplan voor de MZI-vismethode werden de effecten van de aanleg van een paalanker op zeehond en bruinvis bepaald. Een 20 m-paalanker werd met een trilhamer onder bedrijfsmatige condities in de zeebodem gedreven, terwijl het onder- en bovenwater ontwikkelde geluid op afstanden van 25 tot 1600 m van de trilhamer werd gemeten. De metingen vonden plaats op korte afstand van de MZI-locatie Vogelzand in de Waddenzee. Deze locatie werd gekozen vanwege de harde bodem, zodat het gemeten geluid onder de zwaarst mogelijke conditie is bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.