Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434251
Title De burger als erfgenaam : over de vermaatschappelijking van stedelijk erfgoed
Author(s) Janssen, J.; Beunen, R.
Source In: Essays. Toekomst van de Stad / Mr Meijdam, H., Reijndorp, A., Reijckenberg, A.M.J., Den Haag : Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur - p. 26 - 31.
Department(s) Land Use Planning
WASS
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2012
Abstract Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De raad wil met zijn adviezen bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.