Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434357
Title Ziektewering in aardbei op substraat. Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming (2012)
Author(s) Postma, J.; Nijhuis, E.H.; Evenhuis, A.; Lamers, J.G.; Debode, J.; Maes, M.
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Poster (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - fragaria - kweekmedia - substraten - samenstelling - alternatieve methoden - ziektebestrijding - plant protection - sustainability - culture media - substrates - composition - alternative methods - disease control
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits
Abstract De aardbeienteelt wordt bedreigd door een aantal ziekten en plagen die kunnen leiden tot kwaliteits- en opbrengstverliezen. Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. Bovendien is het gebruik van chemische middelen ongewenst vanuit milieu- en consumentenperspectief. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.